22 02 2014 Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia nam: skautom, harcerzom i harcerkom wszystkich ugrupowań,

że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

wezel_plaski

Oprócz tradycyjnych tego dnia  pozdrowień 🙂

jest też artykuł   w dodatku do piątkowego wydania “Gazety Olsztyńskiej”

potrafię odciągnąć dziecko od kompuera

więcej o dniu na stronie : http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_My%C5%9Bli_Braterskiej

Advertisements